E40 PUMP WASHING BODY KIT

50Hz
Voltage: 230V
Power: 240W

$661.34

SKU: 999135
View cart

Description

E40 PUMP WASHING BODY KIT 50Hz